page ico
Stationära komprimatorer
 

Stationära komprimatorer är avsedda för att pressa ihop olika typer av avfall; det minskar volymen för lagringsbart avfall så väl som transportkostnader. Beroende på typ av avfall kan komprimeringsgraden för stationära komprimatorer variera från 1:3 till 1:10, vad garanterar ekonomisk effektivitet och utrustningens pay-off tid. 

 

Till skillnad från mobila komprimatorer där arbetsprocessen beror på cotainerns tömningstid, låter stationära komprimeringssystem avfallspressningen fortgå kontinuerligt. Avbrott för stationära komprimatorers arbetsprocesser inträffar endast under byte av container. 

 

Dessutom, jämfört med mobila komprimatorer, kan de större volymerna för stationära komprimatorers utbytbara containrar låta lasta och transportera större volymer av avfallssmaterial. 

 

Stationära komprimatorer passar för användning under alla väderförhållanden vid temperaturer från -50C till +50C. Låg ljudnivå garanteras under användning. Pressystemet är försett med tryckgivare (mekaniska givare används inte) vilka förebygger driftstörningar under pressning. Samtliga komprimatorer är fullt utrustade med höga nivåer av skydd och säkerhet, så som oljenivågivare, begränsningsgivare för tid och temperaturgivare.

 

Tryck och tid för komprimeringscykel kan ställas in. Samtliga komprimatorer uppfyller kraven i EU direktiv 89/392EEC, 91/368EEC, 93/44EEC, 93/68EEC om maskin- och utrustningssäkerhet och är försedda med CE märkning och användarmanual.


 

   Tekniska data för stationär
komprimator ESC: 
 

ESC-30
ESC-35
 Presskraft (max), t 
30
35
Tryck i hydraulsystemet, bar 
180  200 
Elektrisk motor, kW 
5,5  7,5 
Pressplattans höjd, mm 
500  500
 Avstånd från botten av tunneln til komprimatorns botten, mm 
670  670 
Lastfickans storlek, mm 
1850x1500  1850x1500 
Volym per last (utan bunker), m3 
2,5  2,5 
Kapacitet per cykel, m3 
1,46  1,46 
 Kapacitet per timme (avser inte tid för byte av container), m3/h 
upp till 80  upp till 80 
Komprimeringscykel, sek 
62  62 
Vikt, kg 
2500  2700 


Fördelar med stationär komprimator:  

 • minskning av avfallsvolymen; 
 • sänkta transportkostnader tack vare minskningen av avfallsvolymen;  
 • möjlighet att sälja vissa typer av återanvändningsbart avfall (papper, kartong, plast, mm.); 
 • möjligt att transportera större volymer avfall samtidigt; 
 • kontinuerlig arbetsprocess.  

 

Material lämpliga för pressning:

 • emballagepapper och kartong, pappersavfall, tryckerirester; 
 •  plast, polyetelen, plastflaskor och - förpackningar; 
 •  hushålls och blandat avfall; 
 • cellulosa och övrigt träavfall;  
 • olika avfall från produktionsanläggningar, lager och terminaler;  
 •  burkar (plåt, aluminium), metallkärl. 

Laddar typer: 

Manuell lastning
Avfallsmaterialet lastas manuellt. Efter att kammarens fyllts startas pressningen. 

 


 

Lastning med soptunnor med användning av lyftsystem

Komprimatorerna är försedda med ett speciellt lyftsystem för 240-1100L avfallskärl. Det fulla kärlet placeras mot lyftsystemet och töms i komprimatorn, när kärlet är tomt kan pressningen startas.

 

 

Lastning med gaffeltruck

Avfall samlas i speciella TIP-containrar som enkelt kan tömmas i komprimatorn med hjälp av en gaffeltruck. 

 

 


Lastning genom matningskanaler

Om avfallsmaterialet finns inuti byggnaden är det möjligt att konstruera matningskanaler som förbinder byggnaden med komprimatorns lastficka. Fjärrkontroll finns placerad inuti byggnaden. 


 

Lastning med transportör

Avfall kan lastas i komprimatorn med transportör. Avfall lastas direkt i lastfickan som är ansluten till komprimator med matningskanal. 

 

 

Tillval:  

Stopp för avfall att falla ut

Metallvajrar och stänger sätts in i presskanalen genom hålen i bakdörren. Detta förhindrar avfall att falla ut ur containern under transport. 

 

 

Presenning

Hindrar avfall att falla ut under transport. 

 

 


 

Styrskenor

Krävs för snabb och precis installation av komprimatorn mot matningskanal eller ficka. 

 

 


Extra fjärrkontroll, signalerar vid 75% och 100%

Extra fjärrkontroll möjliggör manövrering av komprimatorn från alla sidor. Signalerar vid 75 % och 100 % vilket indikerar när det är dags att tömma komprimatorn. 

 


Fästanordningar för utbytbara containrar

Möjliggör fastsättning av den utbytbara containern mot komprimatorn och håller den där under pressningen. 

 


 

Låsanordning

Säkerhetslåsanordning förhindrar oavsiktlig öppning av bakdörren på utbytbara containrar. 

 


 

Skjutbara tak

Skjutbara tak möjliggör tömning av en container på ett enkelt och effektivt sätt även när avfallet är hårt pressat. 

 

 

 

Stationär komprimator ESC – sammanställningsritning: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mått:
 

Mega Compact 
Längd, mm 
2970 2520
 Bredd, mm 
2030 2030
Höjd, mm 
1625  1625

 

 

Utbytbar container EC – sammanställningsritning:   Mått för utbytbar container:
 

15m3
20m3  30m3
35m3
40m3 
 Längd, mm 
4445
4945  644  6945 7445 
Bredd, mm   2450  2450  2450  2450 2450 
Höjd, mm 
2550  2550  2550  2550  2550 
ECOPRESS EC-35
(volym 35m3 )


ECOPRESS EC-30 (utbytbar container, volym 30m3 )ECOPRESS EC-20 (utbytbar container, volym 20m3 )


ECOPRESS ESC (stationär komprimator )
ECOPRESS ESC (stationär komprimator )
ECOPRESS ESC (stationär komprimator )

ECOPRESS ESC (stationär komprimator )