page ico
Mobila komprimatorer
 

Mobila komprimatorer är avsedda för att pressa ihop olika typer av avfall; det minskar volymen för lagringsbart avfall så väl som transportkostnader. Beroende på typ av avfall kan komprimeringsgraden för mobila komprimatorer variera från 1:3 till 1:10, vad garanterar ekonomisk effektivitet och utrustningens pay-off tid. 

 

I system med mobila komprimatorer utgörs press och avfallscontainrar av monoblockenheter, vilka ger manövrebarhet och rörlighet vid användning av denna utrustning på olika platser, eftersom byte av container inte kräver isärtagning från pressen.


Mobila komprimatorer passar för användning under alla väderförhållanden vid temperaturer från -50C till +50C. Låg ljudnivå garanteras under användning. Pressystemet är försett med tryckgivare (mekaniska givare används inte) vilka förebygger driftstörningar under pressning. Samtliga komprimatorer är fullt utrustade med höga nivåer av skydd och säkerhet, så som oljenivågivare, begränsningsgivare för tid och temperaturgivare.


Tryck och tid för komprimeringscykel kan ställas in. Samtliga komprimatorer uppfyller kraven i EU direktiv 89/392EEC, 91/368EEC, 93/44EEC, 93/68EEC om maskin- och utrustningssäkerhet och är försedda med CE märkning och användarmanual. 

 

Fördelar med mobil komprimator:  

 • minskning av avfallsvolymen; 
 • sänkta transportkostnader tack vare minskningen av avfallsvolymen; 
 • möjlighet att sälja vissa typer av återanvändningsbart avfall (papper, kartong, plast, mm.); 
 • användning av läckagesäker biokomprimator möjliggör hämtning och lagring av vätskeinnehållande avfall utan läckage och kontaminering av miljön; 
 • manöverbarhet och rörlighet vid användning på olika platser och för olika behov. 

 

Material lämpliga för pressning: 

 • emballagepapper och kartong, pappersavfall, tryckerirester; 
 • plast, polyetelen, plastflaskor och -förpackningar 
 • organiskt avfall; 
 • hushålls och blandat avfall; 
 • cellulosa och övrigt träavfall; 
 • olika avfall från produktionsanläggningar, lager och terminaler;
 • burkar (plåt, aluminium), metallkärl.

 

Typer av lastning: 

Manuell lastning
Avfallsmaterialet lastas manuellt. Efter att kammarens fyllts startas pressningen. Lastning med soptunnor med användning av lyftsystem

Komprimatorerna är försedda med ett speciellt lyftsystem för 240-1100L avfallskärl. Det fulla kärlet placeras mot lyftsystemet och töms i komprimatorn, när kärlet är tomt kan pressningen startas.
 

Lastning med gaffeltruck

Avfall samlas i speciella TIP-containrar som enkelt kan tömmas i komprimatorn med hjälp av en gaffeltruck. Lastning genom matningskanaler

Om avfallsmaterialet finns inuti byggnaden är det möjligt att konstruera matningskanaler som förbinder byggnaden med komprimatorns lastficka. Fjärrkontroll finns placerad inuti byggnaden. 

Lastning med transportör

Avfall kan lastas i komprimatorn med transportör. Avfall lastas direkt i lastfickan som är ansluten till komprimator med matningskanal. Typer av lastfickor:  
Öppen lastficka med låga sidor 
Lämplig för lastning från alla sidor; passar bäst för lastning med lyft för kärllyft och genom matningskanaler.  Öppen lastficka med höga sidor 
Lämplig för lastning från marken (framtill på komprimatorn) och från ramp (från komprimatorns högra eller vänstra sida).  


 Slutna lastfickor med sidolastningsdörrar och framstam 
Lämplig för lastning från marken genom sidodörrarna eller från en ramp.  


Sluten lastficka med vinklade sidor 
Lämplig för lastning från alla sidor.  
Tillval: 

Extra fjärrkontroll, signalerar vid 75% och 100%

Extra fjärrkontroll möjliggör manövrering av komprimatorn från alla sidor. Signalerar vid 75 % och 100 % vilket indikerar när det är dags att tömma komprimatorn. Avtagbar krok

Kombinerad krok lämpar sig för lastbilar med olika typer av lastväxlarsystem. Drop down krok möjliggör placering av komprimatorn nära väggen och hindrar inte lastning från komprimatorns framsida. 

Avtagbara fronthjul

Krävs för placering av komprimatorn på styrskenor, under transportör eller ficka. Användbart vid installation på ojämna underlag, hjälper att undvika förskjutning av komprimatorn. 


Läckagesäker bakdörr – biomodell

Möjliggör hämtning och lagring av vätskeinnehållande avfall utan läckage och kontaminering av miljön. 
Styrskenor

Krävs för snabb och precis installation av komprimatorn mot matningskanal eller ficka. 
Bottenvärme

För att undvika att avfallet fryser i botten på komprimatorn under den kalla årstiden, kan komprimatorn förses med automatisk elektrisk värme eller värme med lastbilens avgaser. 
 

Ozon luftrenare

Under den varma årstiden producerar organiskt och blandat avfall obehagliga dofter och bakterier. Ozon luftrenare eliminerar effektivt odör och dödar bakterier. Mini
Compact
Mega
Bio
Mini Bio
Underjordiska system
Shark