page ico
Om företaget
 

I över 15 år har Ecopress Group konstruerat, tillverkat, installerat och underhållt utrustning för avfallshantering och återvinning. Under loppet av denna period, tack vare våra teknologier, innovationer och expertis, har vi blivit en av de ledande producenterna och distributörerna av denna typ av utrustning i Baltikum. Vi har behållit vår position som marknadsledare inom detta område, och kontinuerligt utvecklat nya produkter och teknologier som gör våra kunders jobb enklare och mer produktivt. 

 

Företaget Ecopess Group omfattar fastigheter och tillverkningsanläggningar i Estland, Sverige, Polen och ryssland, logistikföretag och distributörer i olika europeiska länder (Norge, Sverige, Finland, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Ryssland, Polen, England, Irland, Island, m.m). Denna effektiva och framgångsrika arbetsallians stöder gruppens filosofi – pålitliga produkter med kvalitet, framtagna i rätt tid, till bästa priser och efter kundernas krav och behov.


Vi erbjuder det största utbudet utrustning för avfallshantering och återvinning från mobila och stationära komprimatorer, lastväxlarcontainrar och containrar för hushållsavfall till lastväxlare, liftdumper och frontlastarsystem, sophämtningsfordon och släpvagnar för containertransport. All vår produktion är baserad på väl beprövad svensk teknologi. 

Ecopress Group garanterar: 

  • optimal kombination av pris och kvalitet; 
  • modern design; 
  • produkter som uppfyller Europeiska kvalitetsstandarder; 
  • utveckling av skräddarsydda produkter i enlighet med kunders krav och behov; 
  • tillverkning, leveranssäkerhet samt installation av utrustning; 
  • produktgaranti; 
  • teknisk support dygnet runt efter försäljning; 
  • flexibla betalningsvillkor. 

Miljöhänsyn, vi erbjuder vår expertis och kunskap för att finna den bästa
lösningen för din verksamhet.